TG LÊ TRƯỜNG THỦY THAM GIA TỌA ÀM DOANH NGHIỆP VIỆT NAM-CANADA

Chiều 8/6, giờ ịa phương, tại Qubec, pht biểu trước ng ảo nhà ầu tư dự Tọa àm Doanh nghiệp Việt Nam-Canada, Thủ tướng Nguyễn Xun Phc tin tưởng, trong mi trường kinh doanh ầu tư thuận lợi của Hiệp ịnh CPTPP sắp c hiệu lực, sẽ c sự bùng nổ, sẽ c làn sng ầu tư mới của Canada, của Qubec vào Việt Nam.

Cùng dự tọa àm c cc thành viên oàn ại biểu cấp cao Việt Nam, Thị trưởng TP. Qubec, ại diện một số bộ, ngành Qubec về kinh tế, hợp tc quốc tế và ng ảo doanh nghiệp hai bên.