KyNghiHe2014:  Vài hình ảnh Kỳ nghỉ hè 2014 của CBCNV n/m Thủy Điện Mai Chau:

Toàn bộ Đoàn trước quán ăn / phóng to /

Toàn bộ Đoàn trên bến tàu thủy Hạ Long / phóng to /

ảnh kỷ niệm cùng TGĐ Lê Trường Thủy trước chuyền đi