Những hình ảnh kỳ nghỉ hè 2013 của CBCNV N/M Thủy iện Mai Chu tại Tuần Chu Hạ long

 

Cùng chc nhau Sức khỏe

Cùng nhau thưởng thức ẩm thực của Nhà Hàng

Lại chc nhau lần nữa

Lớn b sum vầy cùng nghỉ ngơi

Trở về trang nhất